Regler for nærlys

Ved nærlys og kjørelys skal personbiler ha to lykter foran som gir hvitt eller gult kjørelys. Som kjørelys kan du benytte nærlys, nærlys med redusert spenning og andre godkjente lykter. Du kan bruke nærlys og fjernlys samtidig, men ikke nærlys sammen med tåkelys. Tåkelys skal i all hovedsak kun benyttes i tåke.

 

Regler for fjernlys

De nye gjeldende reglene etter 1.10.2018 har ikke begrensninger på fjernlysene. E merking av fjernlys er fortsatt et krav som det var tidligere, men det er ikke noen øvre grense for referansetall eller antall.

Klikk her for å se endringen i foreskriften

 

Regler for parkeringslys

Personbiler kan kun ha to parkeringslys som brukes samtidig. Parkeringslys skal brukes når bilen står parkert, for eksempel langs veikanten for av- eller pålessing. Bakgrunnen for at parkeringslys brukes er at andre trafikanter skal få et varsel om at bilen er parkert.

 

Regler for kurve- og tåkelys

Kurve- og tåkelys skal i utgangspunktet brukes ved tett tåke, eller på spesielt svingete og uoversiktlige veistrekninger. Dette lyset kan benyttes som kjørelys om dagen når det er lyst, men skal da ikke brukes sammen med nærlys. Kurve- og tåkelysene skal være koblet over egen bryter og slik at de ikke kan lyse uten at parkeringslys, baklys og skiltlys samtidig er tent. Du kan ikke ha mer enn 2 tåkelys.

 

Regler for ettermonterte bremselys

Ettermonterte bremselys, inkludert den høytsittende typen, skal lyse kontinuerlig ved aktivering. Ettermonterte bremselys som blinker eller på andre måter forstyrrer medtrafikanter er ikke tillatt.

 

Godkjente lykter

Husk at alt lovlig lysutstyr skal være merket med «E» eller «e», som vil si godkjent iht. ECE eller EEC. Ekstralys montert på et kjøretøy må være godkjent ihht. ECE R112 for å kunne bli montert på et kjøretøy lovlig. Har du en relativt ny bil med adaptive lykter som selv styrer lysmengden, er det viktig at ettermonterte lykter blir fullintegrert mot bilens systemer.

 

Roterende, blinkende gult lys

Roterende eller blinkende gult lys er tillatt der kjøretøy brukes på en slik måte som strider mot trafikkreglene eller annen uvanlig måte. Eksempler kan være ved bred last, saktegående kjøretøy eller veiarbeid i eller ved vei.

 

Blått lys

Bruk av blått lys er ikke tillatt.

 

*Referansetall forklaring

Referansetall er et tall som viser hvor mye lux dine lykter har på en gitt avstand (25m) og maks lux skal være 480. For å gjøre det litt enklere har man fått referansetall på lyktene. For eksempel er en lykt merket referansetall 17,5, så er det 17,5% av total tillatt lux. En vil ikke få typegodkjent en lampe som overstiger 50% i referansetall. Den enkleste måten å se om en lampe er godkjent er å se om den har et referansetall. Selv om vi nå i Norge ikke lengre har en øvre grense på referansetall må fortsatt ekstralys være typegodkjent. Om en lykt er typegodkjent etter ECE R112, skal den alltid ha et referansetall.
 
 
Begreper og måleenheter som omhandler lys