06 Potet opptakere, rad- kultur freser, tresker og halmsnitte kniver osv.