14 Orepinner , klemmer, sjakler, hårnål splitt og sikringsdeler