Interiør belysning

Interiør belysning til bil og maskin. Brukes for opplysning av lasterom, verkstedbiler