Varsellys – Alt du trenger å vite

Når bør du bruke varsellys?

Det er hensynet til andre trafikanter som styrer når du skal bruke varsellys. Gult blinkende lys gjør omgivelsene oppmerksom på at det foregår noe som avviker fra det normale trafikkbildet.

Ved å bruke varsellys er for å unngå farlige situasjoner og ulykker!

For traktorfører er det normalt å bruke varsellys når du forflytter deg langs vei og kan være til hinder for andre trafikanter, samt når du forflytter redskap med traktoren og det gir deg dårligere manøvrerbarhet eller når redskapen stikker ut. Da må du ha minst én varsellykt som gir blinkende og synlig gult lys til alle sider. – Ofte er ikke en enkelt lampe på taket nok. Da må man supplere med ytterligere lamper, for eksempel retningsbestemte lamper rundt kjøretøyet for å oppnå full synlighet fra alle kanter. 

Det er konstruksjon og redskap som styrer hvilken løsning du bør velge. Det skal blant annet ikke være blindsoner rundt kjøretøyet, og det kreves at lyset synes i vertikal vinkel +/- fem grader fra lyktens sentrum.

For at medtrafikantene skal ha respekt for varsellys er det viktig å ikke misbruker varsellys.

Varsellys

 

Hvorfor er det viktig med godkjente varsellys?

Dersom du er i en ulykke og varsellyset ikke oppfyller kravene til godkjenning, kan det være at du juridisk sett må stå til ansvar fordi du ikke har satt deg inn i de nødvendige tiltakene for å få avverget ulykken.

I kjøretøyforskriftene lysutstyr § 28-3 er det egne regler som beskriver hva varsellysene må oppfylle av regler. Punkt 3 sier at: “Motorvogn som under arbeid på veg nyttes i strid med bestemmelsene i trafikkreglene (jf. Vegtrafikkloven § 11), eller som nyttes på en slik måte at den kan være til særlig fare for annen trafikk, skal ha minst en varsellykt som gir blinkende gult lys til alle sider. Motorvogn som nyttes for å ledsage og varsle spesielle transporter som kan være til særlig fare for annen trafikk, skal også ha minst en slik lykt”. 


Mer informasjon om gjeldende regler for varsellys finner du i:

 

ECE R65 og SAE godkjenning

Alle godkjente produkter har ulike merker som forteller om hvilken godkjenning som gjelder, hvilke egenskaper produktet har og hvilke tester det har vært i gjennom. Så hvilke godkjenninger bør et varsellys ha?

R65 merkede produkter

Det er viktig å kjenne til kravene til ECE R65-godkjente produkter. Hvis du har tenkt å velge bjelker med mer enn 2 roterende blinkere eller Xenon strobe-moduler, må disse blinkerne være synkronisert og blinke i et mønster som er godkjent av lovgivningen.

R65 godkjente produkter vet en har vært gjennom en rekke tester slik at de har en god standard på lys og kvalitet. Dette omfatter lysstyrke, lysfarge, temperatursvingninger, vanntetthet, vibrasjoner m.m. Dette er en Europeisk godkjenning ment for det europeiske markedet. Det er kun noen få land som tillater SAE godkjente produkter, deriblant Norge.

R65 godkjente produkter må oppfylle en rekke nøkkelbetingelser. Dette inkluderer en blinkehastighet på 2-4 Hz, klasse 1 (I) – produktene må oppnå et minimumsnivå til bruk om natten, mens klasse 2 (II) produkter må oppnå et nivå til bruk som både dag- og nattlys, og det må kunne byttes mellom disse to. I tillegg må produktene ha evnen til å avstøte vann tilstrekkelig under en “regnprøve”.  

Som eksempel ville et roterende gult varsellys måtte være 2,3 ganger kraftigere for å oppfylle klasse II-standarden.

Hvordan vet du at produktet er ECE R65 godkjent?

Alle produkter som er “E” -merket som viser samsvar med ECE R65, vil bli vist i henhold til eksemplet nedenfor. Vær oppmerksom på at flere “E” -merker kan vises i en innstilt eller annen lignende form.

 

Varsellys

 

SAE merkede produkter

SAE merkede produkter er også testet for en rekke forhold, men ikke like omfattende over tid. I tillegg har de litt andre spesifikasjoner enn R65. Produktene kan likevel ha topp kvalitet selv om de ikke er R65 godkjent. SAE godkjenningen er billigere for produsenten å få godkjenningspapirer på enn R65. SAE er en amerikansk godkjenning ment for det amerikanske markedet.

Er en sikret bra lys om en velger R65 eller SAE?

Selv om en monterer en lampe som har R65 eller SAE godkjenning, er det ikke sagt at du har dekket alle kravene i kjøretøyforskriften, eller at dette er godt nok. Det må vurderes ut fra hva kjøretøyet skal brukes til slik at en sikrer nok varsellys. Det en derimot kan være sikker på er at produktene lever opp til en viss standard og kvalitet.

Er du usikker på hvilket varsellys du bør velge til ditt kjøretøy? Vi hjelper deg.

Hvorfor velge varsellys av høy kvalitet?

Ved å velge kvalitet får du varsellys som tåler større påkjenninger og belastninger i form av støt, vær og vind. Mange av de billigere varsellysene går fortere ned i lysstyrke og kan ha en vesentlig kortere levetid. Husk på at det også finnes produkter på markedet som tilsynelatende er godkjente, men egentlig ikke er det. 

Du får også lys som tåler norske forhold med gode garantiordninger der du får nye lys så lenge det ikke er brukerfeil.
varsellys-av-høy-kvalitet

JDD utstyr hjelper deg med varsellys til alle typer kjøretøy

Vi har et av landets største og beste utvalg av varsellys og har en rekke produkter innen LED punkt og sone varsellys, LED varsellys display, retningsbestemte varsellys, roterende varsellys, takbjelker og tilbehør. 

Om du har traktor, lastebil, varebil, gravemaskin, truck, jobber innen bygg og anlegg, transport eller landbruk finner du en rekke gode alternativer i sortimentet. Du vil ikke bare finne et utmerket utvalg av produkter, men du vil også finne kjente, veletablerte produsenter med påvist kvalitet gjennom en rekke år som ECCO, Vision Alert, 911 Signal, JW Speaker, TruckLED, ExtremeLED, LUMARY, Dasteri, Sirena, Aurora og TYRI. 

Dette gjør at du kan være sikker på at du får kvalitetsprodukter med riktige godkjenninger og sertifisering.

Kontakt oss dersom du trenger tips og råd til hva du bør velge, eller se alle våre varsellys her.

 

JDD-Bloggen