Regler for ekstralys på bil – Hva er lov?

Nye regler for ekstralys

Med nye regler for ekstralys åpnes det for et fritt antall fjernlys lykter på bilen fra 01.10.18. Fra samme tidspunkt er det ikke lenger satt noen maksimal lysstyrke (referansetall) eller krav om montering i par for ekstra fjernlys. Reglene gjelder for alle biler, både lette og tunge. Med bakgrunn i at moderne nærlys gir mye bedre effekt enn tidligere, blir overgangen fra fjernlys til nærlys ikke så krevende for førerens syn. Derfor åpner vi nå for å tillate mer fjernlys som vil kunne bidra til å gjøre både myke trafikanter og dyr mer synlige på mørke veistrekninger, uttaler samferdselsminister Jon Georg Dale (Regjeringen). Med endringene får vi i Norge i praksis samme regler for ekstralys som i Sverige.

Bruk og montering av lys

Å ikke bruke lysene på bilen riktig kan forårsake farlige situasjoner. Man kan blende andre bilister ved å ha for mye lys slik at de ikke ser trafikkbildet og farlige situasjoner, og man kan selv miste nattsynet ved å ha for mye lys på bilen på en gang. Feil bruk av lys kan gi bøter på inntil 2000 kroner. Mange moderne biler har begrenset plass til å montere ekstra lys, og den beste løsningen blir ofte LED-planke. Nå er det tillatt å montere en slik. Tilsvarende er det greit å montere tre lykter, hvis det er det du ønsker og har plass til. Siden dette er fjernlys skal de blendes ned når man møter andre kjøretøy, det vil si at de må kobles korrekt. Det er heller ikke fritt frem hvor de plasseres. Lyktene skal ikke være til sjenanse for føreren. Monteres det lykter eksempelvis på taket, kan en få en situasjon hvor en selv blir blendet som fører av egne lys. En må derfor passe på at lyktene er plassert på et hensiktsmessig sted. Utover dette er det ingen begrensninger på antall.

Symmetri

Alle lykter som monteres må monteres symmetrisk, sett i lengderetningen. Monteres kun en enkelt LED-planke skal denne monteres midt på bilen.

 

Regler for nærlys

Ved nærlys og kjørelys skal personbiler ha to lykter foran som gir hvitt eller gult kjørelys. Som kjørelys kan du benytte nærlys, nærlys med redusert spenning og andre godkjente lykter. Du kan bruke nærlys og fjernlys samtidig, men ikke nærlys sammen med tåkelys. Tåkelys skal i all hovedsak kun benyttes i tåke.

 

Regler for fjernlys

De nye gjeldende reglene etter 1.10.2018 har ikke begrensninger på fjernlysene. E merking av fjernlys er fortsatt et krav som det var tidligere, men det er ikke noen øvre grense for referansetall eller antall.

Klikk her for å se endringen i foreskriften

 

Regler for parkeringslys

Personbiler kan kun ha to parkeringslys som brukes samtidig. Parkeringslys skal brukes når bilen står parkert, for eksempel langs veikanten for av- eller pålessing. Bakgrunnen for at parkeringslys brukes er at andre trafikanter skal få et varsel om at bilen er parkert.

 

Regler for kurve- og tåkelys

Kurve- og tåkelys skal i utgangspunktet brukes ved tett tåke, eller på spesielt svingete og uoversiktlige veistrekninger. Dette lyset kan benyttes som kjørelys om dagen når det er lyst, men skal da ikke brukes sammen med nærlys. Kurve- og tåkelysene skal være koblet over egen bryter og slik at de ikke kan lyse uten at parkeringslys, baklys og skiltlys samtidig er tent. Du kan ikke ha mer enn 2 tåkelys.

 

Regler for ettermonterte bremselys

Ettermonterte bremselys, inkludert den høytsittende typen, skal lyse kontinuerlig ved aktivering. Ettermonterte bremselys som blinker eller på andre måter forstyrrer medtrafikanter er ikke tillatt.

 

Godkjente lykter

Husk at alt lovlig lysutstyr skal være merket med «E» eller «e», som vil si godkjent iht. ECE eller EEC. Ekstralys montert på et kjøretøy må være godkjent ihht. ECE R112 for å kunne bli montert på et kjøretøy lovlig. Har du en relativt ny bil med adaptive lykter som selv styrer lysmengden, er det viktig at ettermonterte lykter blir fullintegrert mot bilens systemer.

 

Roterende, blinkende gult lys

Roterende eller blinkende gult lys er tillatt der kjøretøy brukes på en slik måte som strider mot trafikkreglene eller annen uvanlig måte. Eksempler kan være ved bred last, saktegående kjøretøy eller veiarbeid i eller ved vei.

 

Blått lys

Bruk av blått lys er ikke tillatt.

 

*Referansetall forklaring

Referansetall er et tall som viser hvor mye lux dine lykter har på en gitt avstand (25m) og maks lux skal være 480. For å gjøre det litt enklere har man fått referansetall på lyktene. For eksempel er en lykt merket referansetall 17,5, så er det 17,5% av total tillatt lux. En vil ikke få typegodkjent en lampe som overstiger 50% i referansetall. Den enkleste måten å se om en lampe er godkjent er å se om den har et referansetall. Selv om vi nå i Norge ikke lengre har en øvre grense på referansetall må fortsatt ekstralys være typegodkjent. Om en lykt er typegodkjent etter ECE R112, skal den alltid ha et referansetall.
 
 
Begreper og måleenheter som omhandler lys

Lysfluks: Betegner hvor mye lys som sendes fra en lyskilde. Symbol: Φ. Måleenhet: Lumen (lm).
Lysstyrke: Forteller hvordan lysfluksen fordeler seg i rommet. Det er dette som er grunnenheten for lys i SI-systemet. Symbol: I. Måleenhet: candela (cd).
Belysningsstyrke: Forteller hvor mye lysfluks som treffer et areal. Symbol: E. Måleenhet: Lux (lx).
Lysutbytte: Betegner lysfluksen i forhold til effekten som er tilført en lyskilde. Måleenhet: lumen/Watt.
Luminans: Forholdet mellom den lysstyrken som treffer øyet og flaten av lyskilden eller den flaten som reflekterer lyset. Vi kan si at luminans er lystetthet, og den måles i cd/m².

Se utvalget vårt av ekstralys her

JDD-Bloggen