Nå blir det mer fleksible regler for ekstralys på bil

I Norge er vinteren lang og mørk, og flere har ytret ønske om mulighet for å montere bedre lys på bilen sin. Mange av henvendelsene har særlig gått på maksimumskrav til lysstyrke og kravet om at ekstralys skal være montert parvis. Derfor ønsker Samferdselsdepartementet mer fleksible regler som blant annet åpner for å kunne installere sterkere og bedre lys, og bruk av ny lysteknologi.

De nye reglene som åpner for et fritt antall ekstra fjernlyslykter på bil gjelder fra 01.10.18. Fra samme tidspunkt er det ikke lenger satt noen maksimal lysstyrke eller krav om montering i par for slike ekstra fjernlys. Reglene gjelder for alle biler, både lette og tunge.

Med bakgrunn i at moderne nærlys gir mye bedre effekt enn tidligere, blir overgangen fra fjernlys til nærlys ikke så krevende for førerens syn. Derfor åpner vi nå for å tillate mer fjernlys som vil kunne bidra til å gjøre både myke trafikanter og dyr mer synlige på mørke veistrekninger, uttaler samferdselsminister Jon Georg Dale (Regjeringen).

Med endringene får vi i Norge i praksis samme regler som i Sverige.

Endringen i foreskriften kan du lese i Lov Data ved å klikke her

JDD-Bloggen