Dette må du vite før du velger arbeidslys

Høsten nærmer seg og det blir mørkere ute for hver dag som går. Det betyr at det er tid for å tenke på nye investeringer i arbeidslys. Vi i JDD Utstyr har et av markedets største og beste utvalg innen bil- og maskinbelysning og du finner garantert et arbeidslys som passer ditt behov. 

Det kan imidlertid være vanskelig å vite hvilket arbeidslys du skal velge i havet av alternativer, hva som er forskjellene på de ulike typene og hvordan man tolker spesifikasjoner som Lumen, Candela, Kelvin, lysvinkler og lignende. I denne bloggposten har vi samlet informasjonen du trenger for å gjøre et godt valg.

Lysvinkel – Hva må du tenke på? 

Når du velger arbeidslys bør du tenke gjennom hvor stor lysvinkel du har behov for. Velger du belysning med altfor bred lysvinkel kaster du bokstavelig talt bort lyset.

Et meget godt valg for komplett belysning kan være å benytte seg av scenebelysning som gir et jevnt og flott 120 grader lysbilde og supplere med flood / spot lykter med ønsket lysvinkel. Dette i kombinasjon gir deg et flott lys rundt selve maskinen i tillegg til arbeidsområdet.

Hvorfor du bør velge LED

Ved å velge LED arbeidslys får du mye bedre lysutbytte enn med halogenlamper. Halogen lyser bra når den er ny, og avtar gradvis ettersom reflektoren bli brent og gulner. Dette gjelder til dels Xenon arbeidslys også. 

LED lamper er kjent for ekstrem lang levetid, de bruker kun en brøkdel av strømmen for å yte samme lysmengde sammenlignet med andre typer, de tåler vibrasjoner og andre påkjenninger på en veldig god måte og holder seg i lysstyrke. Med andre ord – perfekt for norske forhold!

Slik bedømmer du egenskapene til et arbeidslys

Lumen, Kelvin, Candela og Lux er alle begreper vi må forholde oss til når vi snakker om egenskaper til lykter og pærer. For at du skal kunne velge et produkt som passer for ditt bruk, bør du vite hva disse begrepene betyr.

Hva er Lumen?

Lumen er en avledet SI-enhet for lysfluks (lysstrøm), det vil si for den lysmengden som per tidsenhet stråler ut fra en lyskilde. Et høyere lumen-tall betyr mer lys.

Symbolet for lumen er lm. Tidligere var det vanlig å bruke Watt for å fortelle hvor kraftig en lyskilde var, men med dagens LED teknologi som bruker betydelig mindre strøm enn halogen og xenon, er det lumen vi benytter. Dette er fordi LED ofte kan gi forskjellige mengder lumen pr. watt.

Hvor stor lysmengde du trenger avhenger av hvor stort området som skal lyses opp. Skal du lyse opp hele arbeidsplassen trenger du nok kraftige lamper med opp mot 5500 lumen, mens 1000-1500 lumen holder i massevis dersom arbeidslyset skal brukes på et lite område.

Rå Lumen og effektive Lumen – Hva er forskjellen?

Det er helt vanlig at produsent oppgir lumen-spesifikasjoner på LED lyktene og pærene sine i “rå lumen”. I tillegg kan du oppleve at det står angitt et lavere tall i “effektive lumen”. Rå lumen er diode-produsentens spesifikasjoner for hvor mye lys en diode under optimale forhold kan produsere. Dette er en verdi som er uoppnåelig i bruk og “effektive lumen” er verdien en bør forholde seg til som den faktiske mengden lys som lykten produserer. En grei ting å være klar over er at dette er en av begrepene det jukses en del i når det kommer til de billigste «kina-lampene».

Hva er Kelvin?

Kelvin er SI-enheten for temperatur, men benyttes også for det som kalles “fargetemperatur”. I tillegg benyttes Kelvin for å uttrykke et temperaturintervall eller en temperaturdifferanse. Symbolet for kelvin er K. Ved en lavere Kelvin-verdi vil lysfargen være gulere, mens ved høyere verdi vil lysfargen være blåere. 

De fleste arbeidslys og LED-produkter generelt vil ha en fargetemperatur på 6000K som vil oppfattes som tilnærmet dagslys for oss. 

Fargetemperatur - Kelvin


Anleggsmaskinførere foretrekker ofte å ha noen lamper med gulere lys, det vil si lavere fargetemperatur, for å få et godt dybdesyn i mørket. Vi tilbyr
DURIN 50W arbeidslys med hele 6900 Lumen og en fargetemperatur på 4000K. Dette er et arbeidslys som gir deg et varmt hvitt og behagelig lys til planering ol, som minner litt om fargebilde tilsvarende de gamle halogenlampene. Siden dette er en LED lykt får du derimot alle fordeler som LED innebærer, med lysfarge tilsvarende halogen.

Lysbilde_L1050B45_L1050B45-4K

Hva er Candela?

Candela er en målenhet for lysstyrke, og en av grunnenhetene i SI-systemet. Symbolet for candela er cd. Én candela er fastsatt som lysstyrken i en gitt retning fra en kilde som sender ut monokromatisk lys med en frekvens på 540 GHz (540 · 1012 hertz), og en utstrålt effekt i den gitte retningen på 1/683 watt per steradian. Enklere forklart kan vi si at verdien forteller hvor kraftig lyset er rett frem, og er direkte relatert til kastelengde. Høyere Candela er lik lengre kastelengde.

Hva er Lux?

Lux er måleenhet for illuminans (belysningsstyrke/ lysintensitet). Den er definert som lysfluksen (lysstrømmen) mot en flate dividert med arealet av flaten. Symbolet for lux er lx. 1 lux er det samme som 1 lumen spredt over en flate på 1 kvadratmeter.

IP-Tetthetsgrader

IP-systemet (fra engelsk International Protection eller Ingress Protection) er et system for å angi kapslingsgraden til elektrisk utstyr, det vil si utstyrets beskyttelse mot inntrenging av faste gjenstander og vann. Kapslingsgraden angis med bokstavene «IP» etterfulgt av to sifre hvor det første sifferet angir utstyrets beskyttelse mot inntrengning av faste gjenstander for eksempel støv, eller beskyttelse for solide objekter. Det andre sifferet angir utstyrets beskyttelse mot skadelig inntrengning av vann. Det er i tillegg lagt til 9K, som betyr at produktet skal tåle høytrykkspyling med varme. Dersom det ikke finnes noe krav til utstyrets beskyttelse mot noen av kategoriene erstattes sifferet med «X».

Tabell for IP støvtetthetsrating

Første siffer

Siffer Beskyttelse av utstyret mot faste partikler Beskyttelse av personer mot farlige deler med
0 Ingen beskyttelse Ingen beskyttelse
1 Større enn 50 mm Store kroppsdeler
2 Større enn 12,5 mm Finger, 12,5 mm diameter
3 Større enn 2,5 mm Verktøy, 2,5 mm diameter
4 Større enn 1 mm Tråd, 1 mm diameter
5 Støvbeskyttet Beskytter støv som kan skade produkt/innmat
6 Støvtett Komplett beskyttelse mot støvgjennomtregning

 

Tabell for IP vanntetthetsrating

Andre siffer

Siffer Beskyttelse mot inntrengning av vann Detaljer
0 Ingen beskyttelse Ingen beskyttelse
1 Vertikale drypp Vertikale drypp skal ikke ha skadelig virkning
2 Vertikale drypp ved helning opp til 15° Vertikale drypp skal ikke ha skadelig virkning når utstyret har helningsvinkel opp til 15° i forhold til vertikallinjen
3 Dusj/regn Dusj/regn mot kapsling i en vinkel opp til 60° i forhold til vertikallinjen skal ikke ha skadelig virkning
4 Sprut fra alle kanter Sprut (kraftig dusj/regn) mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning
5 Spyling fra alle kanter Spyling (fra slange/dyse) mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning
6 Kraftig spyling fra alle kanter Spyling (fra slange/dyse) mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning
7 Kortvarig neddykking i vann Ingen skadelig virkning ved kortvarig neddykking i vann (15 til 100 cm i inntil 30 minutter)
8 Varig neddykking Ingen skadelig virkning ved varig neddykking i vann under betingelser spesifisert gjennom avtale mellom kunde og produsent av utstyret

Fukt i lykter

I vårt nordiske klima er det ikke til å unngå at det oppstår fukt i lykter. Det henger sammen med at temperatur og fuktighet kan variere veldig. Ingen lykt uansett vanntetthetsgrad / kapslingsgrad kan forhindre all form for fukt, men vi vil forklare hvorfor dette oppstår og når det sees på som et problem.

Hvorfor kommer det fukt og dugg i lykter?

Luft opptar mer vanndamp jo høyere temperaturen er. Dette måles i relativ luftfuktighet, der 100% er maksimal fuktighet i luften på den aktuelle temperaturen. Når luften ikke kan oppta mer fuktighet, sier man at luften er mettet. Senkes temperaturen når luften er mettet, vil den overflødige fuktigheten bli skilt ut som væske, små duggdråper eller kondens. For å fjerne problemet med kondens må en redusere vanninnholdet i luften, eller øke temperaturen igjen. Dersom temperaturen stiger igjen vil luften ta tilbake den tidligere avgitte fuktigheten og dugg og fukt forsvinner igjen. Temperatursvingninger og høy luftfuktighet gir ofte kondens på innsiden av lykteglasset. Dette skyldes at lykteglasset ikke absorberer varme og kulde og skifter derfor temperatur raskt.

Når er fukt et problem? 

Fukt og mindre kondens som oppstår som nevnt over sees på som normalt og er ikke noe å bekymre seg for. Fukt blir først et problem når det oppstår større mengder kondens eller vann i lykten, kondensen har da gått over i dråper som kan sees i glasset på lykten som da kan påvirke lyktens funksjon. Er du usikker kan du selvsagt kontakte oss og legge ved bilde av lykten slik at vi kan følge opp på best mulig måte.

JDD-Bloggen